Wednesday, April 27, 2016

Insentif 50 Tahun MARA : Pemberian Diskaun 50% Bagi Pinjaman Pelajaran MARA


Info untuk semua. Sila sebarkan.

Insentif sempena 50 tahun MARA


Permohonan boleh dibuat secara online di portal MARA http://insentif50.mara.gov.my/

1. Pemberian Insentif (Diskaun) ini bermula mulai 7 April 2016 hingga 31 Disember 2016.

2. Yang layak untuk mendapatkan Pemberian Insentif (Diskaun) ini :

- Tajaan tahun 2010 dan sebelumnya yang lulus pengajian tetapi tidak mendapat kemudahan Pengurangan Bayaran Balik (Conversion). Kadar50% atas baki pinjaman dan ditambah 20% atas baki (selepas mengambil kira diskaun 50% )

-  Layak mendapat kemudahan Pengurangan Bayaran Balik termasuk mereka yang telah memperolehi Pengurangan Bayaran Balik (Conversion). Kadar20% atas baki pinjaman

-    Tidak tamat pengajian. Kadar : 50% atas baki pinjaman

3. Dokumen yang diperlukan semasa memohon Pemberian Insentif (Diskaun) ini :

- salinan skrol dan transkrip*
- surat perakuan gagal atau tidak tamat pengajian

* Salinan dokumen perlu disahkan benar oleh Pegawai Kerajaan atau Badan Berkanun Kumpulan A dan B/Penghulu/Pengerusi Jawatankuasa Kemajuan dan Keselamatan Kampung (JKKK)/ Sidang/Jaksa Pendamai(JP)/Wakil Rakyat/Pegawai Dalam Perkhidmatan Perundangan dan Kehakiman seperti Majistret/Peguam

* Sekiranya skrol dan transkrip tiada dalam simpanan, peminjam perlu mendapatkan salinan transkrip dan surat pengesahan tamat pengajian daripada Institusi Pengajian Tinggi (IPT) masing-masing.

4. Kaedah pembayaran boleh dibuat selepas mendapat kelulusan :

Bayaran balik sekaligus dari baki semasa hendaklah dibuat secara tunai/deraf bank/cek bank di Kaunter Bayaran MARA, Pejabat Pos, BSN, BIMB dan Bank Rakyat serta melalui perbankan internet di bank-bank komersial tempatan yang terpilih. ** Sila layari www.mara.gov.my bagi semakan panduan bayaran secara online/di kaunter bank.

Kaedah pembayaran lain boleh rujuk di FAQ. Syarat permohonan boleh baca di siniPeminjam perlu membuat bayaran secara sekali gus dari baki semasa dalam tempoh 30 hari daripada tarikh surat kelulusan. 

Nombor Rasmi Untuk Dihubungi :

MARA CALL CENTRE
Talian Utama: 03-261 32000 / 35082 / 35084 / 35085 / 35086 / 35088

BAHAGIAN KAWALAN KREDIT MARA
03-261 32286 / 32399 / 32131 / 32288 / 32192 / 32133 / 32178

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...
 

Copyright © 2014 Reserved to Nurul Izwa
Design with ♥ by Cik Kumbang